Info técnica del Raidaran Adventure Race

Previa | 29/12/2014

---català---

Informació tècnica

CATEGORIES:

Al RAIDARAN 2015 hi haurà tres categories ELIT, AVENTURA i OPEN.

ELIT: Categoria de raid internacional amb un recorregut exigent. L’equip estarà composat per 4 corredors sempre en cursa i un d’ells, com ha mínim, ha de ser obligatòriament del sexe femení. Els equips han de tenir una assistència amb un vehicle per poder transportar tot el material necessari per a tota la competició. 

Temps màxim per completa la prova 72 hores.

AVENTURA: Categoria amb un recorregut exigent. L’equip estarà composat per 3 corredors. Dos d’ells faran les secció o proves I un d’ells farà funcions d’assistència. Els corredors es podran rellevar amb el seu assistent però només en els punts autoritzats per l’organització. Els equips han de tenir un vehicle per poder transportar tot el material necessari per a tota la competició i fer les tasques d’assistència.  El recorregut es similar al de la categoria ELIT.

Temps màxim per completa la prova 72 hores.

OPEN:

Categoria amb un recorregut exigent pero molt menys que la categoria ELIT o AVENTURA Està dissenyat per a equips amb una certa experiència en raids. Moltes disciplines d’alta muntanya i algunes seccions Durant la nit.

L’equip estarà composat per 3 corredors. Dos d’ells faran les secció o proves i un d’ells farà funcions d’assistència. Els corredors es podran rellevar amb el seu assistent però només en els punts autoritzats per l’organització. Els equips han de tenir un vehicle per poder transportar tot el material necessari per a tota la competició i fer les tasques d’assistència.

Temps màxim per completa la prova 24 hores. 

PROGRAMA:

ELIT I AVENTURA

Dimecres 1 de juliol

De 17 a 19 recepció d’equips, acreditacions i proves d’aptitud.

20 hores entrega de mapes

21 hores presentació oficial de la prova i briefing.

Dijous 2 de juliol de 2015

De 10 a 12 hores  recepció equips, acreditacions i proves d’aptitud.

12  hores entrega de mapes

(no es tornarà a fer briefing)

17 hores accés a la zona de sortida on es respondran les qüestions adients als equips que no hagin estat al briefing del dimecres.

17:30 descarrega de dispositius sportident I ultimes instruccions.

18:00 hores sortida de la prova

Diumenge 5 de juliol de 2015:

10:00 arribada dels 1ers equips.

13:00 tancament de meta.

14:00 entrega de premis a la zona d’arribada

15:00 dinar de cloenda I sorteig de regals.

OPEN:

Divendres 3 juliol  2015:

de 19 a 20 recepció d’equips, acreditacions categoria OPEN

20 hores briefing.

Dissabte 4 juliol de 2015:

De 8 a 9 recepció dels últims equips.

9:00 hores accés a la zona de sortida on es respondran les qüestions adients als equips que no hagin estat al briefing del divendres.

Diumenge 5 de juliol de 2015:

10:00 arribada dels 1ers equips.

13:00 tancament de meta.

14:00 entrega de premis a la zona d’arribada

15:00 dinar de cloenda i sorteig de regals.---castellano---

CATEGORÍAS:

RAIDARAN 2015 tendrá tres categorías ÉLITE, AVENTURA y OPEN.

ÉLITE: Categoría de raid internacional con un recorrido exigente. El equipo estará compuesto por 4 corredores siempre en carrera y uno de ellos, como mínimo, tiene que ser obligatoriamente del sexo femenino. Los equipos tienen que tener una asistencia con vehículo para poder transportar todo el material necesario para toda la competición.
Tiempo máximo para completar la prueba 72 horas.

AVENTURA: Categoría con un recorrido exigente. El equipo estará compuesto por 3 corredores. Dos de ellos harán la sección o pruebas y uno de ellos hará funciones de asistencia. Los corredores se podrán relevar con su asistente pero sólo en los puntos autorizados por la organización. Los equipos tienen que tener un vehículo para poder transportar todo el material necesario para toda la competición y hacer las tareas de asistencia. El recorrido será similar al de la categoría ÉLITE.
Tiempo máximo por completa la prueba 72 horas.

OPEN:
Categoría con un recorrido exigente pero mucho menos que la categoría ÉLITE o AVENTURA. Está diseñado para equipos con una cierta experiencia en Raids. Muchas disciplinas de alta montaña y algunas secciones durante la noche.
El equipo estará compuesto por 3 corredores. Dos de ellos harán la sección o pruebas y uno de ellos hará funciones de asistencia. Los corredores se podrán relevar con su asistente pero sólo en los puntos autorizados por la organización. Los equipos tienen que tener un vehículo para poder transportar todo el material necesario para toda la competición y hacer las tareas de asistencia.

Tiempo máximo por completa la prueba 24 horas.

PROGRAMA:

ÉLITE Y AVENTURA

Miércoles 1 de julio:
De 17 a 19 recepción de equipos, acreditaciones y pruebas de aptitud.
20 Horas entrega de mapas
21 Horas presentación oficial de la prueba y briefing.

Jueves 2 de julio de 2015:
De 10 a 12 horas recepción equipos, acreditaciones y pruebas de aptitud.
12 Horas entrega de mapas
(no se volverá a hacer briefing)
17 Horas acceso a la zona de salida donde se responderán las cuestiones adecuadas a los equipos que no hayan ido al briefing del miércoles.
17:30 descarga de dispositivos Sportident y últimas instrucciones.
18:00 Horas salida de la prueba.
Sábado 4 julio de 2015:
De 8 a 9 recepción de los últimos equipos.
9:00 Horas acceso en la zona de salida donde se responderán las cuestiones adecuadas a los equipos que no hayan ido al briefing del viernes.

Domingo 5 de julio de 2015:
10:00 llegada de los 1º equipos.
13:00 cierre de meta.
14:00 entrega de premios en zona de llegada
15:00 comida de clausura y sorteo de regalos.

OPEN:

Viernes 3 julio 2015:

De 19 a 20H recepción de equipos y acreditaciones en categoría OPEN.
20 Horas Briefing.

Sabado 4 de julio de 2015

De 8 a 9 recepción últimos equipos.

9:00 horas acceso a la zona de salida donde se responderan a las preguntas que hayan salido y a los equipso que no asistieron al briefing del viernes

Domingo 5 de julio de 2015

10:00 LLegada de los primeros equipos.

13:00 Cierre de meta.

14:00 Entrega de premios en la zona de llegada

15:00 Comida de final de prueba y sorteo de regalos.


+info: Un nuevo reto a tu calendario

+info: Siguiendo la aventura para contartela

+info: http://raidaran.com/

comments powered by Disqus
Licencia Creative Commons Raid Aventura se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported