El campeonato de Europa de raids de aventura arranca mañana en Vielha

Previa | 19/07/2016

CATALÂ

Trenta equips lluitaran pel triomf en una tercera edició del Raidaran que s'endinsarà per tot el Pirineu lleidatà i s'acabarà a la Seu Vella.

El Raidaran Lleida Pirineus, Campionat d'Europa AREC de raids d'aventura, comença demà a Vielha i es disputarà durant quatre dies sense interrupció, ja que és previst que els esportistes arribin a la meta de Lleida durant tota la jornada de dissabte. Enrere quedaran 476 km d'esforç continuat amb desnivells constants,  un pas per sobre de 3.000 m (a la Pica d'Estats) i el desafiament de fins a sis disciplines diferents. En concret, l'orientació, el ciclisme de muntanya, el trekking,  el caiac, el parc d'aventura, el barranquisme i la via ferrada.  Totes amb diverses especificitats i dificultats de tota mena.

Trenta equips de més d’una desena de nacionalitats diferents lluitaran pel títol continental. Els equips més representats, al marge dels espanyols, són els francesos i els txecs, que amb quatre conjunts inscrits han igualat la xifra dels equips amfitrions, els catalans. També hi haurà equips de Suècia (2), Polònia, Finlàndia, Països Baixos, Regne Unit, Estònia, Dinamarca, Letònia, Canadà i Colòmbia. De l'estat espanyol els conjunts són provinents d'Extremadura (3), el País Valencià, Galícia, País Basc i Navarra.  

Tots els equips formen part d'una sola categoria, la d'elit, i estan formats per quatre membres, dels quals almenys un sempre és una component femenina. Les condicions de participació són molt similars a les del Campionat del Món (ARWC) i el recorregut és lineal pràcticament en la seva totalitat, de manera que el guanyador serà aquell que passi el màxim de proves i a més ho faci més ràpid que els seus contrincants. Els equips no podran comptar amb assistència pròpia i hauran de confiar el trasllat dels materials a l'organització. Aquest tipus d'estructura de carrera permet la igualtat de condicions de tots els participants, vinguin d'on vinguin, en qüestions de logística.

Durant el brífing d'aquesta tarda (17 h) a Vielha, a la Val d'Aran, els raiders coneixeran el recorregut exacte, que els ha de portar cap a Esterri d'Àneu, Àreu, Alins, La Pobla de Segur, Balaguer i Lleida. L'arribada serà el dissabte 23 a la capital de la província, a la Seu Vella. Un escenari emblemàtic al màxim que opta a ser Patrimoni de la Humanitat. La cerimònia de clausura i el lliurament de premis serà el diumenge 24 també a la capital del Segrià.

El guanyador de la competició, al marge del títol de campió d'Europa de l'ARES, obtindrà el premi d'una plaça amb la inscripció gratuïta per al proper Campionat del Món ARWC, que es disputarà a Austràlia el novembre. A més, l'organització del Raidaran, aprofitarà aquesta edició per oferir un reconeixement especial a tots els raiders que s'hauran atrevit a participar en totes tres cites, oferint-los un obsequi exclusiu i commemoratiu.

Un dels raiders que compleix amb aquesta condició és Albert Vilana, que aspira al seu tercer títol del Raidaran. El 2014 el va guanyar amb l'equip Diedre i el 2015, amb el Vall Fosca. En aquesta ocasió participarà sota l'estructura del Snack Gods Raid Team, on compartirà equip amb Jordi Capell, Alberto Taboada i Marta Riba. La competència que es trobaran serà temible, tant d'equips debutants però amb àmplia experiència europea i mundial com d'uns altres que repeteixen, com l'Issy Absolu francès, que prendrà la sortida molt motivat després d'haver quedat fora de la lluita pel podi fa un any per un simple detall: va arribar uns minuts tard al tancament de la secció de barranc i es va quedar sense uns punts bàsics. Una altra presència molt destacada és la del Thule Adventure Team suec, campió del món el 2011 i 2013, que entre Vielha i la Seu Vella de Lleida buscarà el passaport per al mundial d’Austràlia. També és remarcable la presència amb el  Fenix Multisport-OpavaNet del txec Pavel Paloncy, guanyador en dues ocasions de l'exigent The Spine Race, de 430 km en les condicions més adverses possibles.


CASTELLANO

El campeonato de Europa de raids de aventura arranca mañana en Vielha.

Treinta equipos lucharán por el triunfo en una tercera edición del Raidaran que se adentrará por todo el Pirineo leridano y terminará en la Seu VellaEl Raidaran Lleida Pirineo, Campeonato de Europa AREC de raids de aventura, empieza mañana en Vielha y se disputará durante cuatro días sin interrupción, puesto que está previsto que los deportistas lleguen a la meta de Lleida durante toda la jornada del sábado. Atrás quedarán 476 km de esfuerzo continuado con desniveles constantes, un paso por encima de los 3.000 m (en la Pica d'Estats) y el desafío de hasta seis disciplinas diferentes. En concreto, la orientación, el ciclismo de montaña, el trekking, el kayak, el parque de aventura, el barranquismo y la vía ferrata. Todas con varias especificidades y dificultades de todo tipo.

Treinta equipos de más de una decena de nacionalidades diferentes lucharán por el título continental. Los equipos más representados, al margen de los españoles, son los franceses y los checos, que con cuatro conjuntos inscritos han igualado la cifra de los equipos anfitriones, los catalanes. También habrá equipos de Suecia (2), Polonia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Estonia, Dinamarca, Letonia, Canadá y Colombia. Del estado español los conjuntos son provenientes de Extremadura (3), la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Navarra.

Todos los equipos forman parte de una sola categoría, la de élite, y están formados por cuatro miembros, de los cuales al menos uno siempre es una componente femenina. Las condiciones de participación son muy similares a las del Campeonato del Mundo (ARWC) y el recorrido es lineal prácticamente en su totalidad, de forma que el ganador será aquel que pase el máximo de pruebas y además lo haga más rápido que sus contrincantes. Los equipos no podrán contar con asistencia propia y tendrán que confiar el traslado de los materiales a la organización. Este tipo de estructura de carrera permite la igualdad de condiciones de todos los participantes, vengan de donde vengan, en cuestiones de logística.

Durante el bríefing de esta tarde (17 h) en Vielha, en la Val d'Aran, los raiders conocerán el recorrido exacto, que los tiene que llevar hacia Esterri d'Àneu, Àreu, Alins, La Pobla de Segur, Balaguer y Lleida. La llegada será el sábado 23 en la capital de la provincia, en la Seu Vella. Un escenario emblemático al máximo que opta a ser Patrimonio de la Humanidad. La ceremonia de clausura y la entrega de premios será el domingo 24 también a la capital del Segrià.

El ganador de la competición, al margen del título de campeón de Europa del ARES, obtendrá el premio de una plaza con la inscripción gratuita para el próximo Campeonato del Mundo ARWC, que se disputará en Australia en noviembre. Además, la organización del Raidaran, aprovechará esta edición para ofrecer un reconocimiento especial a todos los raiders que se habrán atrevido a participar en las tres citas, ofreciéndoles un obsequio exclusivo y conmemorativo.Uno de los raiders que cumple con esta condición es Albert Villana, que aspira a su tercer título del Raidaran. En 2014 lo ganó con el equipo Diedre y en 2015, con el Vall Fosca. En esta ocasión participará bajo la estructura del Snack Gods Raid Team, donde compartirá equipo con Jordi Capell, Alberto Taboada y Marta Riba. La competencia que se encontrarán será temible, tanto de equipos debutantes pero con amplia experiencia europea y mundial como de otros que repiten, como el Issy Absolu francés, que tomará la salida muy motivado tras haber quedado fuera de la lucha por el podio hace un año por un simple detalle: llegó unos minutos tarde al cierre de la sección de barranco y se quedó sin unos puntos básicos. Otra presencia muy destacada es la del Thule Adventure Team sueco, campeón del mundo en 2011 y 2013, que entre Vielha y la Seu Vella de Lleida buscará el pasaporte para el mundial de Australia. También es digna de mención la presencia con el Fenix Multisport-OpavaNet del checo Pavel Paloncy, ganador en dos ocasiones del exigente The Spine Race, de 430 km en las condiciones más adversas posibles.


ENGLISH

The AR European Championship will start tomorrow in Vielha

Thirty teams will fight for the victory in the third edition of Raidaran that will venture around all Lleida Pyrenees and will finish in Seu Vella.

The Raidaran Lleida Pyrenees, European Championship AREC of Adventure Race, will begging tomorrow in Vielha and it will dispute on a non-stop format during four days, it is expected that the first teams will reach Lleida finish line during Saturday. Behind will stay 476 km of continuous effort with constant slopes, one step over 3.000 m (Pica d’Estats) and the challenge of six different disciplines. Among them, orienteering, mountain biking, trekking, kayaking, adventure park, canyoning and via ferrata. Everything with several specificities and all kind of difficulties.

Thirty teams from more than ten nationalities will fight for the continental tittle. The most representative teams, a part from the Spanish ones, are the French and the Czechs, which with four teams enrolled have reach the same amount than the host ones, the Catalans. Also there will be teams from Sweden (2), Poland, Finland, Netherlands, United Kingdom, Estonia, Denmark, Latvia, Canada and Colombia. The Spanish teams are coming from Extremadura (3), Valencia, Galicia, Basque Country and Navarra.

All the teams are part from the same category, the elite one, and formed with four members, which at least one female component.The conditions of participation are very similar to the ones of the World Championship (ARWC) and the route is almost entirely linear, so the winner will be the one who passes the maximum task and also do it faster than the others opponents. Teams may not have their own external assistance so they will have to rely assistance and material transfer to the organization. In terms of logistics, this type of career structure allows equal conditions for all participants, wherever they come from.

During this afternoon briefing (17h) in Vielha, in Val d’Aran, raiders will know the exact route, which will take them to Esterri d’Àneu, Àreu, Alins, La Pobla de Segur, Balaguer and Lleida. Arrival will take place on the 23rd in the capital of the province, the Seu Vella. An emblematic stage that is opting to be World Heritage. The closing ceremony and the awards ceremony will be on Sunday 24th also in the capital of Segrià.

The winner of the competition, a part from the title of ARES European Championship, will get as a prize a free entry inscription to the next ARWC World Championship, which will take place next November in Australia. In addition, the organization of Raidaran will offer a special recognition to all the raiders that have dared to participate in the three events, offering an exclusive and commemorative gift.

One of the raiders that accomplish this condition is Albert Vilana, who aspires to his third title of Raidaran. In 2014 he won with the team Diedre and in 2015 with the Vall Fosca. This time he will participate in the structure of the Gods Snack Raid Team, where he will share team with Jordi Capell, Alberto Taboada and Marta Riba. The competence that they will find will be formidable, both new teams but with wider European and global experience as others who repeat, as Issy French Absolu, which will be starting very motivated after being taken out of the fight for the podium a year ago by a simple detail: they arrived a few minutes late at the end of the canyoning section and ran out a few basic points. Another notable presence is the Swedish Thule Adventure Team, world champion in 2011 and 2013, between Vielha and Cathedral of Lleida they will search for the passport to the World Championship in Australia. Also is remarkable the presence of the Phoenix Multisport-OpavaNet with the Czech Pavel Paloncy, two times winner of the demanding The Spine Race, 430 km under the most adverse conditions.


foto portada: Raul Comino

comments powered by Disqus
Licencia Creative Commons Raid Aventura se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported